• Enköping Stenvreten 8:30 & Jönköping Hedenstorp 1:3
  • Ownership share: 49%
  • Lettable Area: 44 600 kvm
  • Tenant: Martin & Servera AB og Eldon AB